top of page

Training Alle Teksten de Baas

Gecertificeerd trainer logo.jpg

Door 6 simpele stappen te volgen krijg je overzicht en inzicht in teksten.

Geschikt voor kinderen vanaf groep 5 t/m Voortgezet Onderwijs.

 

Wist je dat Begrijpend Lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken? En dat daarom het aanleren van een goede manier om Begrijpend te kunnen lezen, heel belangrijk is voor de rest van je schoolcarrière?

Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, Begrijpend Lezen, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter!

 

Andere vakken

Ook bij het vak Rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Dus verhaaltjessommen oplossen, is eigenlijk ook voor een deel Begrijpend lezen!

En natuurlijk gebruik je Begrijpend lezen ook voor vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand.

Ook op het voortgezet onderwijs kan het niet goed begrijpend kunnen lezen, voor problemen zorgen.

Cindy Cornelisse, remedial teacher van Op de rit, heeft zich gespecialiseerd in Begrijpend lezen. Na jarenlange ervaring heeft ze een methodiek ontwikkeld om kinderen (en volwassenen) op een makkelijke manier met teksten om te leren gaan. In 6 stappen leren de leerlingen hoe ze door saaie, lange teksten kunnen komen en deze te begrijpen en te onthouden. Door met kleuren te werken, krijgen de leerlingen meer inzicht in de tekst. Door op verschillende manieren de tekst te leren verwerken (mindmap, sorteertaak enz.) is deze methodiek voor zowel Beelddenkers als Taaldenkers zeer goed in te zetten.

 

Training voor kinderen volgen?

In 10 lessen van drie kwartier leert een kind een tekst te overzien, verschillende leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan.

Training Alle Teksten de Baas bij TaalVaardig!:

10 lessen van 45 minuten waarin we op een leuke en afwisselende manier aan de slag gaan met teksten

 

individuele aandacht en afstemming als dat tijdens de training nodig blijkt te zijn

 

Een werkmap waarin al het werkmateriaal wordt verzameld.  

bottom of page