top of page

Ontleden

Ontleden is een taalonderdeel dat in de midden- en bovenbouw van de basisschool wordt aangeboden. Het helpt leerlingen beter te begrijpen hoe een zin in elkaar steekt. Goed kunnen ontleden is belangrijk voor werkwoordspelling, het schrijven van teksten, het begrijpen van teksten maar ook het aanleren van andere talen.

Voor leerlingen is het soms lastig om de verschillende soorten ontleden tegelijkertijd te oefenen. Bij TaalVaardig! kijk ik samen met uw kind of het woordbenoemen en zinsontleden apart of geïntegreerd wordt behandeld. Ook het woordbenoemen en het zinsonleden worden multisensorieel en in stappen geoefend. 

Woordbenoemen (taalkundig ontleden)

Van ieder woord wordt bepaald tot welke woordsoort het woord hoort. De woordsoorten die worden aangeleerd zijn: werkwoorden, lidwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden, telwoorden, voorzetsels, voegwoorden en bijwoorden.

Zinsontleden (redekundig ontleden)

De zin wordt eerst in zinsdelen verdeeld (stukken van de zin die bij elkaar horen). Eerst wordt de persoonsvorm opgezocht. Vervolgens wordt gekeken welke rol de andere zinsdelen in de zin spelen, zoals het gezegde, het onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, en bijwoordelijke bepaling van plaats, tijd, richting en hoedanigheid. 

Herken je dit?

woordbenoemen.jpg
bottom of page